Hvad er Kombis?

(p.t. inaktiv, 2023)

Kombis’ formål:

  • At bidrage til brobygningen ved at fremme kommunikationen mellem det etablerede sundhedsvæsen og “KAM-sektoren” (KAM = komplementær og alternativ medicin).
  • At fremme en kvalificeret debat om KAM, dels i offentligheden, dels blandt sundhedspersonalet – bl.a. ved at styrke forbindelsen mellem forskermiljøets resultater og debatter og virkeligheden blandt borgere og sundhedspersonale.

Arbejdet i Kombis sker i form af videndeling og samarbejde med forskellige aktører på sundhedsområdet, samt via formidling til offentligheden. Formidlingen foregår via fx internet, seminarer, debatmøder, foredrag og indlæg i medierne. Emnerne kan være praktiske og faglige forhold i sundhedsvæsenet samt problemstillinger inden for KAM-forskningen. Vi vil fx samle og formidle forskningsresultater og arbejde kritisk med det videnskabsteoretiske grundlag, forskningen bygger på. Både naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning skal integreres i den sundhedsfaglige debat for at imødekomme borgernes behov.

Foreningen er uafhængig af private, statslige og faglige organisationer.