Aktiviteter

Aktuelt:(2013- )

KAM info – et netværksprojekt, der har til formål at sikre oplysning, udvikling og kvalitet inden for alternativ behandling (eller KAM, komplementær og alternativ medicin).

KOMBIS har holdt en række offentlige arrangementer i 2008-10, for eksempel dette, 11. marts 2008:
Evidens i Komplementær og Alternativ Medicin. Oplægsholder var ph.d. stipendiat og mag. art. i filosofi Kirsten Hansen.